Disclaimer

Dit is de website van MarketingMinds. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door via het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

MarketingMinds accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat jou door MarketingMinds is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van MarketingMinds, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van MarketingMinds die op deze site van toepassing zijn.
Deze website bevat links naar websites van derden en MarketingMinds is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan MarketingMinds dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MarketingMinds dan wel haar licentiegevers.